Ankomst

Du kan ankomme til dit lejemål, mellem kl 15.00 og kl. 18.00.


Ring eller SMS gerne før ankomst, samt hvis du/i ønsker at komme før eller senere.
Du henvender dig ved min dør ved ankomst. (Den dør med postkasse ved siden af tappen)


Så er jeg frisk med en lille rundvisning i lejligheden og udlevering af nøgle.